NEDEN ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK?

NEDEN YENİ ENERJİ SEN SENDİKASI ?

Demokratik Toplumun temel unsurlarından biri STK’lardır. Sendikalar tarihi süreç içinde çalışanların yaşam standartlarını korumak, geliştirmek, çalışma hayatında eşitlik ve adaleti sağlamak ve piyasa ekonomisinin işleyişinde çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi rolünü üstlenmiştir.

Yüz yılı aşan bir süreçte vazgeçilmez bir taraf olarak kendini kabul ettiren sendikal faaliyetler ülkemizde son Yirmi yılda tam bir krize girmiş, hedef faaliyetlerinden uzaklaşmış, değişim ve yenilenme ihtiyacı zaruret haline gelmiştir.

Ülkemizde sendikaların siyasallaşması, sendika yönetimleriyle işveren arasında karşılıklı çıkar ilişkilerine dayandırılmıştır. Yöneticilerin kendi dünya görüşündeki siyasal iktidarla kişininim ehil olup olmadığına bakılmaksızın sizden bizden ötekileştirilmesine, kendi mensuplarının devlet mekanizmasına yerleştirilmesine ve baskı sonucu üye sayısının artırılmasına sebep olmuştur. Bu durum Devletimize zarar vermekte, aynı zamanda ehil olmayan kadroların yükselmesi, becerikli, ehil ve dürüst memurların devlete küskün, bezgin hale gelmesine sebep olmaktadır. Siyasal kaygılarla hareket eden sendikaların çalışanları hak ettiği gibi temsil edemedikleri gibi kamu görevlilerin örgütlü toplum olma mücadelesini de hançerlemektedir.
Bu anlamda uzaktan bakmak, hayıflanmak olmazdı. Çalışma hayatında tekrar çalışanların tarafı olmak, inisiyatifi ele almak, klasik politikalar yerine hizmet sendikacılığına dönmek..

Birilerinin elini taşın altına koyması ve mücadeleyi sürdürmesi gerekirdi.

Yeni Enerji Sen Ailesi olarak bizler tüm bu olumsuz tabloya müdahale etmek, çalışanın sesi olmak, hak ve hukuk mücadelesinde işveren çalışan arasındaki köprüyü kurmak için kolları sıvadık. Sağlık ve sosyal çalışanın yeni nefesi olarak sendikamız devletçi bir politika izlemekte ve siyasi partilere mesafeli durmaktadır.

 

Sendikal mücadelenin içinden gelen bizler, sürekli gelişen ve değişen dünyanın gerçeklerini görerek, inançlarımıza dayalı ilke ve değerlerimizi esas alarak özgürlükçü ve katılımcı bir yapı oluşturmak için yola çıktık. Bizler şunu da iyi biliyoruz ki; kendileri değişime kapalı olanların, kurumsal değişimi sağlaması mümkün değildir.

 

Bu nedenle günümüzün klasik sendikal alışkanlıklarıyla değil; daha demokratik, daha eşitlikçi bir sendikal anlayışla parametreleri geliştirmeye çalışacağız.

Vizyon ve misyon sahibi olan, ilkeli, farklı düşüncelere saygılı, gelişmeye açık, tüm üyelerimizin görüş ve düşüncelerini önemseyen, hizipleşmeye karşı olan ve istişareyi esas alan temel anlayış yaklaşımımızdır.

 

Yeni Enerji Sen Ailesi olarak çalışanlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi ile elde edilecek sendikal başarının kalıcı olmadığının farkındayız. Çalışanlarımızın ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ile birlikte, üyelerimizin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli projelerin oluşturulması ve uygulanmasını sağlayacağız. Hep birlikte niteliklerimizi zenginleştireceğiz. Tüm üyelerimizle birlikte sendikamızın çalışma ve eylem planlarını oluşturacak, katılımcı bir yönetim modelini geliştireceğiz.

 

Çalışanların haklarını almak için sonuna kadar mücadeleyi görev kabul eden
Yeni Enerji Sen Ailesi toplu görüşme sendikacılığını aşarak, mücadeleci ve çalışana hizmet götürmeyi esas alan sendikal anlayışa sahiptir.

Yeni Enerji Sen Ailesi; kamu görevlileriyle birlikte üye odaklı değil “Aile Odaklı” sendikal anlayışı benimsemiştir.

Sıra sende..
Sendikacılıkta yeni bakış
Senin ailen, senin evin..

Yeni Enerji Sen