İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

Sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacını ve misyonunu taşır.

Sağlıklı bir toplum, adaletli gelir dağılımı, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve dayanışmanın geliştirilmesi, çocuk haklarının korunması, kadınla erkeğin eşitliği ve yönetime katılması, doğa ve çevrenin korunması amacıyla, üreten, katılan, gelişen bir Türkiye ve Dünya hedefleri…

Bu amaç ve misyonun gerçekleştirilmesi için, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan;

Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.

Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alacağız.
Dil,ırk,cinsiyet,felsefi inanç,din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini anlamış ve bu konudaki haklarına ve görevlerine yetkin bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışacağız.

 

Milli hassasiyetlerimizin en başında gelen şehitlerimizin bizlere bıraktıkları emanetler olan yakınları bu milletin gönlünün baş tacıdır. Bu vatan ve ay yıldızlı bayrak için canlarını feda eden kahramanların yakınlarına sahip çıkmayı kendimize en önemli görev addetmekteyiz.

Bu çerçevede kamuda istihdam edilen şehit yakınları Gazi ve gazilerimizin yakınlarının sorunlarını yakından takip edecek, yaşanan problem ve sıkıntılarına ivedilikle müdahale edecek Yönetim kadrosunun bir kısmı Gazi ve şehit yakınlarından oluşan Yeni Enerji Sen Genel Merkezi olarak Hizmet Aşkıyla Bu davaya baş koymuştur.

 

Bu topraklar için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden Şehitlerimizin emaneti olan Ailelerimizin Gazi ve Gazi yakınlarının Her zaman haklarının Savunucusu Olacağımızı Buradan Vurguluyoruz

Yeni Enerji Sen Kolu Genel Merkezi