MİSYON

     

 YENİ ENERJİ SENMİSYONU
Yeni Enerji Sen Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar. ( Yeni Enerji Sen tüzüğünde gerekli detaylar vardır.)